Skuldrådgivning

Alla svenska kommuner har en lagstadgad skyldighet att erbjuda kostnadsfri skuldrådgivning. Om man har problem med sitt spelande är det lätt att hamna i en nedåtgående spiral där man lånar pengar för att kunna spela, låter bli i att betala räkningar, tar nya lån för att betala tillbaka gamla som har förfallit, och så vidare. Sociala relationer kan bli lidande om man lånar pengar från vänner, familj och andra anhöriga och sedan inte betalar tillbaka.

För vissa spelberoende blir situationen så allvarlig att de börjar begå brott för att få tag på mer pengar. Att befinna sig i en rörig ekonomisk situation kan förstås göra det ännu svårare att ta sig ur sitt spelberoende. Man får ångest av att tänka på sin ekonomi och spelar för att slippa undan sin ångest. Hos vissa personer var den röriga ekonomiska situationen också något som existerade redan innan spelberoendet.

Kanske spelandet var ett sätt att hantera den ekonomiska ångesten snarare än att den dåliga ekonomiska situationen skapades av spelberoendet. Oavsett varför du befinner dig i en dålig ekonomisk situation rekommenderar vi ett besök hos kommunens skuldrådgivare. De kan givetvis inte trolla bort dina skulder, men det finns ofta mycket man kan göra med tämligen små medel.casino free

De kan till exempel se om du uppfyller lagens krav för att få genomgå skuldsanering, eller om det finns någon möjlighet för dig att få ett större lån med någorlunda låg ränta för att kunna betala av en massa småkrediter med skyhöga räntor och avgifter. Skuldrådgivaren kan också berätta mer om hur man bör prioritera avbetalningen av olika skulder, hur man tar kontakt med de långivare man står i skuld hos för att försöka förhandla ned skulderna och hur man ordnar en hanterbar avbetalningsplan.

Denna utgår från ens privata ekonomiska situation. Att betala av lite varje månad enligt en fastställd avbetalningsplan kan sätta stopp för påminnelseavgifter och kronofogdebrev, och göra att du faktiskt betar av på din skuld istället för att den bara växer.

Skuldsanering

Skuldsanering enligt Skuldsaneringslagen innebär att du får en plan för hur du ska betala av på dina skulder under ett i förväg fastställt antal år (vanligen 5 år) och att du lever på existensminimum tills skuldsaneringen är genomförd. Om du redan lever på existensminimum när skuldsaneringen påbörjas betalar du inte av något på dina skulder, såvida inte dina ekonomiska omständigheter förbättras under skuldsaneringstiden. När en skuldsanering är genomförd är du inte längre skyldig att betala något på de skulder som ingick i skuldsaneringen. Du ansöker om Skuldsanering hos Kronofogden. Om du tidigare har blivit nekad skuldsanering kan kommunens skuldrådgivare se om det finns möjlighet att få din ansökan omprövad eller överklagad.