Om

Välkommen till spelhjalpen.nu. Här på sidan går vi igenom vilka olika behandlingsformer som finns mot spelberoende och var du kan få rådgivning och stöd. Att en viss metod har haft mycket goda resultat för en viss person innebär alltså inte per automatik att den fungerar bra för alla som har problem med sitt spelande.

Ibland kan man behöva en kombinationsbehandling så att man till exempel både deltar i psykologisk terapi att komma till rätta med bakomliggande problem samt får praktiskt hjälp att ändra sitt nuvarande beteende och får medicinsk hjälp mot dopaminstörningar. Du som anhörig kan läsa om hur du som anhörig kan få hjälp och stöd med hur du hanterar spelberoendet hos en närstående.

Vi förklarar de bakomliggande mekanismerna för beroende och spelberoende i synnerhet. Vi skriver om hur skuldrådgivning i din kommun kan vara till hjälp. Vi har tips för att du som tidigare spelberoende skall kunna förbli långvarigt spelfri. Till sist skriver vi om organisationer och stödgrupper som finns till för att kunna hjälpa dig som drabbats av ett spelberoende på ett eller annat sätt.