Anhöriga

Om du är anhörig till någon som har problem med sitt spelande eller som du misstänker har problem med sitt spelande så finns det som tur är stöd och hjälp att få. Det är vanligt att man som anhörig tvekar att söka hjälp, till exempel på grund av att man skäms, känner att man är illojal mot den som spelar eller är rädd för att man ska få höra att man är fånig och överdramatiserar situationen.

Sanningen är att ju tidigare man söker hjälp desto bättre. Man behöver inte heller tillhöra den absolut närmsta familjen för att söka hjälp som anhörig – att en vän, kollega, lagkamrat eller liknande får problem med sitt spelande kan vara nog så plågsamt för den som står bredvid och man kan behöva hjälp och stöd både för att skydda sitt eget välmående och för att få tips och råd om vad man kan göra för att stötta spelarens väg ut ur problemet.

Varningsflaggor

Här är några varningsflaggor som kan tyda på spelberoende. Det finns dock likheter mellan mellan spelberoende och helt andra andra problem i livet, så att någon uppfyller en eller flera av nedanstående punkter innebär inte per automatik att det är spelberoende (eller endast spelberoende) det rör sig om.

 • Personen använder allt mer tid till att spela. Alternativt ägnar allt mer tid åt något som du inte får veta vad det är eller något personen verkar dölja eller smussla med.
 • Personen har inte längre tid, råd och/eller ork att ägna sig åt sådant som han eller hon tidigare tyckte om.
 • Personen har inte längre tid och/eller ork att sköta arbete, studier eller andra förpliktelser.
 • Personen isolerar sig allt mer från anhöriga och drar sig undan sociala aktiviteter.
 • kasinofakturaPersonen verkar ha fått en försämrad eller rörigare ekonomi. Lån betalas inte tillbaka, du kanske upptäcker att räkningar inte har betalats, olika abonnemang (teve, telefon, etc) stängs plötsligt av, osv. Pengar försvinner från konton i snabbare takt än tidigare. Mönstret för hur personen spenderar pengar har förändrats.
 • Personens humör förändras. Det kan till exempel röra sig om retlighet, nedstämdhet och/eller håglöshet.

Tio tips för anhöriga

Här nedanför har vi samlat anhörigtips som kommer från organisationer som är experter på spelberoendeproblematiken. Förhoppningsvis kan du hitta något som kan vara till hjälp i din specifika situation.

 1. En person som har problem med sitt spelande förnekar ofta detta, ibland även för sig själv. Detta bör man vara medveten om när man för upp saken till diskussion. Var beredd på att få höra att du överdriver, att du överdramatiserar, att du inte förstår, att spelande minsann är en vanlig hobby nu för tiden, att du är gammaldags, att du är missunnsam, att du är tråkig och inte förstår att njuta av livets goda, och så vidare.
 2. Som anhörig är det lätt att fastna i ett mönster av tjatande och hotande som inte leder någonstans. Hota inte med något du inte är beredd att genomföra. Varje gång hotar om något och sedan inte genomför det lär du din omgivning att inte ta det du säger på allvar.
 3. Det är lätt att låta sig dras in i en normaliseringsprocess där den anhöriges spelande, ljugande, smusslande etc börjar ses som en normal del av livet. Det kan till exempel bli så att man vänjer sig vid att vara den som får betala alla räkningar och blir glad om den anhörige någon enstaka gång handlar mat till det gemensamma hushållet. Positionerna för vad som är rimligt flyttas ständigt.
 4. När man ger kritik kan det fungera bättre om man är konkret och talar i jag-budskap istället för att ägna sig åt svepande generaliseringar och anklagelser.Exempel på svepande generalisering: Det går aldrig att lita på dig!Exempel på konkret jag-budskap: När jag skulle betala hyran igår fanns det inte några pengar kvar i vårt gemensamma konto för räkningar. Jag blev arg, ledsen och orolig. Jag vill att vi använder våra gemensamma pengar i det kontot för att betala gemensamma utgifter.
 5. Uppmuntra gärna till spelfria aktiviteter. Det är dock inte på något sätt din skyldighet att ständigt sysselsätta personen för att få honom eller henne att inte ägna sig åt spel. Låt inte den spelberoende lägga denna börda på dina axlar. Inse de orimliga i anklagelser som ”Det är klart jag spelade, du var ju en halvtimme sen till vår träff, jag fick sitta och vänta och hade tråkigt!”.
 6. För dagbok över vad som händer. När man befinner sig i en kaotisk situation kan minnet påverkas, och man kan också börja släta över saker eller bli osäker på vad som egentligen har skett. Stämmer det verkligen att pengarna på det gemensamma kontot var slut när hyran skulle betalas i både april, maj och juni eller har den spelberoende rätt när han säger att du kommer ihåg fel och överdriver? En dagbok kan också hjälpa dig att få en slags överblick över dina egna känslor och tankar. Hur mår du i den här situationen? Är det verkligen rätt att stanna kvar i den? Vad är du beredd att göra och offra för att ta dig ur den?
 7. Som nära anhörig är det vanligt att man blir indragen i spelarens beroendeproblematik. Det kan till exempel röra sig om att man betalar saker åt personen, lånar ut pengar eller till och med själv tar lån för att kunna ”hjälpa” den som spelar. Det är också vanligt att man hjälper spelaren att dölja sitt problemspelande för andra och tar över det praktiska ansvaret för skyldigheter som egentligen ligger på spelaren (till exempel studier, föreningsliv, familjeåtaganden, osv). Det är inte konstigt att det blir såhär, eftersom de flesta av oss anser att man bör hjälpa närstående som har problem och vi instinktivt försöker göra vad vi kan för att underlätta när vi märker att någon vi tycker om inte mår bra. Det kan också finnas en hög grad av skam inblandad – vi vill helt enkelt inte att andra ska få reda på hur det egentligen står till.Genom att ”hjälpa” till på detta vis gör man det dock ännu enklare för spelaren att fortsätta spel och det är inte vanligt att spelandet eskalerar.  Du skyddar spelaren mot att drabbas av allvarliga och påtagliga konsekvenser av spelandet.Det kan också bli svårare för dig att få stöd, hjälp och förståelse från dina och era gemensamma anhöriga. Det finns till exempel scenarier där hustrun har varit så ”duktig” på att dölja mannens fleråriga spelmissbruk att hon möts av misstro när hon slutligen berättar för de närmaste om situationen. Ingen utom hon har ju märkt att något skulle kunna vara fel.
 8. Att vara anhörig till någon som har spelproblem är ansträngande, ofta mer än vad man förstår när man är mitt uppe i det. Det är viktigt att du tar hand om dig själv, även om det förstås kan vara lättare sagt än gjort när man befinner sig i det kaos som missbrukare tenderar att skapa omkring sig.Det är viktigt att inte isolera sig och inte sluta göra sådant som man tidigare mått bra av, trots att det kan kännas som att man är skyldig att lägga all sin energi på den spelberoende.
 9. Sök hjälp. Var ärlig. Berätta för omgivningen vad som sker.Första steget kan vara att berätta anonymt. Längre ned på de här sidan har vi listat organisationer där man anonymt kan få hjälp och stöd i svåra situationer. Vissa är allmänna stödorganisationer medans andra är inriktade på just spelmissbruk.
 10. Ta kontakt med andra anhöriga till spelberoende. Även om man rent logiskt vet vad det är som sker kan det betyda mycket känslomässigt att få träffa personer som har varit i en liknande situation och som kan bekräfta ens känslor och upplevelser. Kontakt med anhöriga kan du till exempel få via Spelberoendes riksförbund.För mer information, läs gärna maualen ”Anhörig till spelberoende. En manual för stöd och behandling”. Den publicerades av Statens folkhälsoinstitut (nuvarande Folkhälsomyndigheten) år 2005 och finns att ladda ned som PDF här.

Spelberoendes riksförbund

Spelberoendes riksförbund är en sammanslutning av föreningar för spelberoende runt om i Sverige, och många av lokalföreningarna har särskilda möten för anhöriga eller möten där både spelare och anhöriga deltar. Önskar du mer information om vart du kan vända dig så kan du kontakta Spelberoendes riksförbund.

Spelberoendegruppen

Spelberoendegruppen är en samling självhjälpsgrupper i Norrland. Det är en kamratstödjande verksamhet som är öppen både för spelberoende och för anhöriga. Möten är grundbulten i verksamheten men då och då ordnas även andra saker såsom föreläsningar och sociala aktiviteter.

BRIS För barn & ungdomar

Om du är barn eller tonåring kan du givetvis vända dig till någon av de stödorganisationer som inriktar sig på just problemspelande, men du kan också välja att kontakta BRIS (Barnens rätt i samhället). BRIS är inte specialinriktade på just anhöriga till spelberoende, däremot har de kuratorer som är vana vid att hjälpa och stödja barn och ungdomar under 18 år. Man får vara helt anonym om man vill. Telefonnummer: 116 111 (syns ej på telefonräkningen). Det går också att ringa direkt från BRIS sajt genom att klicka på den blå telefonsymbolen. Då ringer man via internet.

Stöd för föräldrar

Trots att personer under 18 år inte ska kunna spela om pengar på spelmaskiner, restaurangcasinon, spelsajter mm så förekommer det ändå. Om du är förälder till ett barn under 18 år som har problem med sitt spelande eller som du misstänker har problem med sitt spelande kan du givetvis kontakta någon av de organisationer som är specialinriktade på just spelproblem, men du kan också välja att kontakta någon av de organisationer som är inriktade på att ge hjälp och stöd åt just föräldrar. De har inte någon specialkompetens inom området problemspelande men däremot är de vana vid att hjälpa och stödja föräldrar som är oroliga för sina barn.

BRIS Vuxentelefon

BRIS Vuxentelefon tar emot samtal från vuxna som vill tala om frågor som rör barn och unga upp till 18 års ålder. Det behöver inte vara dina egna barn du oroar dig över utan det kan lika gärna vara syskonbarn samt barnbarn eller en väns barn t ex. BRIS Vuxentelefon bemannas av erfarna kuratorer. Du får vara anonym. Telefonnummer: 077-150 50 50 Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal.

MIND Föräldratelefon

MIND:s Föräldratelefon är inte bara öppen för föräldrar utan även för dig som oroar dig för någon annans barn. De som svarar är utbildade psykologer och/eller socionomer med lång yrkeserfarenhet av arbete med barn och ungdomar samt föräldrar. Du får vara anonym. Telefonnummer: 020-85 20 00. Samtalet kostar bara en markering.

MIND Äldretelefon

Om du vill prata med en volontär som har specialutbildning i att bemöta äldre som mår psykiskt dåligt kan du ringa om du är 60 år eller äldre. Med äldre menas i det här sammanhanget 60 år och uppåt. Du kan vara anonym. Telefonnummer: 020 – 22 22 33 Samtalet kostar bara en markering.

Nationella hjälplinjen för människor i kris

Nationella hjälplinjen telefonjour erbjuder psykologiskt stödsamtal för människor i kris. Du kan bland annat få råd om hur du söker dig vidare för att få rätt hjälp. Nationella hjälplinjen är en del av 1177 Vårdguiden. De som svarar är socionomer, psykologer och psykiatrisjuksköterskor med erfarenhet av att stödja människor i kris. Du kan vara anonym. Telefonnummer: 020 – 22 00 60 Samtalet kostar bara en markering.

Juristjouren

När man har en anhörig som är spelberoende dyker det vanligen upp många juridiska frågor som man kan behöva bolla med någon som är kunnig på området. Vad kan jag göra om min namnteckning har förfalskats på en låneansökan? Har jag rätt att bo kvar i vår gemensamma lägenhet om jag begär skilsmässa? Finns det några åtgärder jag kan vidta för att säkra våra barns sparpengar så att den spelberoende inte kan komma åt dem?

Juristjouren erbjuder kostnadsfri juridisk telefonrådgivning. Juristjouren drivs av Stance Juristbyrå i Stockholm, men du är välkommen att ringa oavsett var i landet du bor. Observera att rådgivningen är begränsad, Juristjouren kan till exempel inte driva en rättegångsprocess åt dig gratis. (Däremot kan de hjälpa dig med information om hur du ansöker om rättshjälp hos Rättshjälpsmyndigheten eller om rättsskydd från din hemförsäkring.)

Telefonnummer: 0771- 333 444. Att det är ett 0771 nummer innebär inte att det är ett så kallat betalnummer med hög minuttaxa. Att ringa till juristjouren kostar inte mer än ett vanligt telefonsamtal.