Vad innebär det att vara medlem?

Alla är välkomna att bli medlem i föreningen Spelhjälpen. Medlemskap kostar 600 kr per år och ger dig yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt under årsmöten samt medlemsmöten. Som medlem kan du bli invald i styrelsen och sitta i arbetsgrupper. Medlemavgiften används för att täcka föreningen Spelhjälpens utgifter. Medlemsavgiften används inte till välgörande ändamål.

Vill du främst stötta föreningen Spelhjälpen ekonomiskt kan du bli stödmedlem.
Ett stödmedlemskap kostar från 200 kr eller mer per år och i gengäld ger detta yttranderätt och förslagsrätt under möten. Stödmedlemmar kan inte bli invalda i styrelsen och inte heller sitta i arbetsgrupper. Syftet med stödmedlemskap är att ge Spelhjälpen ekonomiska möjligheter inför och under evenemanget. Stödmedlemskap är inte ett fullvärdig medlemskap. Avgiften används inte till välgörande ändamål.

Bli medlem

13 + 3 =